Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

O艣rodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block.

Model belgijski i adaptacja polska

Belgijski model terapii psychomotorycznej zosta艂 opracowany przez kinezyterapeutki Marcele Procus we wsp贸艂pracy z Michelle Block w Brukseli w latach 60-tych XX w. Za艂o偶enia metody rozwijane wsp贸lnie by艂y zgodne z najnowsz膮 wiedz膮 neurofizjologiczn膮 a nawet j膮 wyprzedza艂y. Autorki metody konsultowa艂y je z neuropediatr膮 dr Zofi膮 Ku艂akowsk膮 , zar贸wno na etapie tworzenia metody jak i p贸藕niej poprzez wsp贸lne prowadzenie pacjent贸w.

DEFINICJA I ZASTOSOWANIE

Terapia psychomotoryczna jest systemem usprawniania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym (od 2,5 do 10 lat), kt贸re wykazuj膮 艂agodne objawy neuropsychologiczne okre艣lane jako minimalna dysfunkcja m贸zgu (ang. minimal brain disfunction - MBD) lub jako dysharmonia rozwojowa (Developmental Coordination Disorder - DCD). Objawy te obejmuj膮ce g艂贸wnie funkcj臋 ruchow膮, mow臋, somatognozj臋 i emocje, s膮 w sta艂ej wsp贸艂zale偶no艣ci z czynno艣ciami poznawczymi przy-swajanymi w przedszkolu i w szkole.

[Z. Ku艂akowska]

Objawy te, bardzo cz臋sto bez 偶adnej okre艣lonej choroby, powoduj膮 u dzieci olbrzymie trudno艣ci z przystosowaniem si臋 do 偶ycia w rodzinie, w szkole i w spo艂ecze艅stwie.

[M. Borkowska]

Terapia psychomotoryczna nie dzia艂a bezpo艣rednio na objawy, ale za po艣rednictwem sensoryczno艣ci i aktywno艣ci ruchowej cia艂a poprawia zaburzone funkcje umys艂owe i cielesne.

[Rene de Lubersac]

Ta terapia na bazie 膰wicze艅 ruchowych, wykonywanych w ma艂ej grupie dzieci, pod kierunkiem 2 terapeut贸w, stymuluje rozw贸j wielu funkcji , w wyniku czego dziecko osi膮ga swoje optymalne mo偶liwo艣ci rozwojowe stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych.

[B. Zychowicz]

Jest to system dzia艂a艅 oparty na funkcjonalnym, u艣wiadomionym ruchu, kt贸ry stymuluje rozw贸j sieci neuronalnych o艣rodkowego uk艂adu nerwowego, odpowiadaj膮cych za m贸zgowe procesy integracyjne. Polega na organizowaniu wszechstronnej, bardzo systematycznej, i uporz膮dkowanej aktywno艣ci ruchowej, dostosowanej do etap贸w rozwoju dzieci w grupach 3- 5 oraz 6-10- latk贸w. Aktywno艣ci stanowi膮cej 藕r贸d艂o ogromnego bogactwa i r贸偶norodno艣ci dozna艅 p艂yn膮cych ze wszystkich zmys艂贸w, a wi臋c czuciowych, dotykowych, r贸wnowagi, wzrokowych, s艂uchowych, powonienia, smaku, .. wzajemnie ze sob膮 zintegrowanych i powi膮zanych z czynnikami emocjonalno-psychologicznymi i poznawczymi tak, aby s艂u偶y艂y wykszta艂ceniu wy偶szych funkcji, takich jak: dobrze rozwini臋ta mowa i komunikacja, czytanie, pisanie, my艣lenie logiczne i matematyczne, wyobra藕nia tw贸rcza, umiej臋tno艣ci nawi膮zywania prawid艂owych relacji .

[B. Zychowicz]

ROZW脫J W POLSCE

W Polsce metoda terapii psychomotorycznej wg Marcelle Procus i Michele Block jest znana od prze艂omu lat 60-tych i 70-tych XX wieku dzi臋ki dr Zofii Ku艂akowskiej, dr Irminie Derulskiej, dr Marii Borkowskiej. W ci膮gu nast臋pnych dw贸ch dekad te wybitne osobowo艣ci medycyny podejmowa艂y , poprzez wyk艂ady, konferencje naukowe i publikacje, niestrudzone wysi艂ki zapoznania polskiego 艣rodowiska teoretyk贸w i praktyk贸w rehablilitacji oraz terapii psycho-pedagogicznej oraz logopedycznej z najnowszymi trendami wiedzy neurofizjologicznej a tak偶e inicjowa艂y zastosowanie nowatorskiej metody Procus i Block w kilku czo艂owych warszawskich o艣rodkach rehabilitacyjnych.

Istotny post臋p we wprowadzaniu w Polsce tej innowacyjnej metody stanowi艂o rozpocz臋cie w 1999 r. regularnej wsp贸艂pracy Dr Zofii Ku艂akowskiej i Bo偶eny Zychowicz, logopedy, terapeutki zaburze艅 neurologicznych i psychomotorycznych u dzieci, w utworzonym przez ni膮 w Warszawie O艣rodku Rozwoju Terapii Psychomotorycznej "Logokontakt".

O艣rodek ten sta艂 si臋 miejscem nie tylko systematycznego prowadzenia terapii dla coraz wi臋kszej liczby dzieci z dysharmoni膮 rozwojow膮 , ale r贸wnie偶 gromadzenia do艣wiadcze艅 i obserwacji z przebiegu terapii, kt贸re zosta艂y wykorzystane do opracowa艅 i publikacji naukowych (zob. Rehabilitacja Medyczna 2009, tom 13, Nr 4 i Rehabilitacja Medyczna 2010; t.14; nr 4).

Zesp贸艂 instruktor贸w O艣rodka "Logokontakt", we wsp贸艂pracy merytorycznej z dr Zofi膮 Ku艂akowsk膮 oraz w kontakcie z Michele Block, dokona艂 adaptacji belgijskiej metody do warunk贸w polskich.

CHARAKTERYSTYKA OBJAW脫W ( DLA KOGO TA TERAPIA? )

Najcz臋stsze objawy dysharmonii rozwojowej to:

 • S艂aba koordynacja ruchowa, dyspraksja ( m.in.: niezr臋czno艣膰, tzw. " potykanie si臋 o w艂asne nogi", du偶a m臋czliwo艣膰, s艂aba koordynacja ruchowa lub jej brak - trudno艣ci z chodzeniem po schodach, nauk膮 jazdy na rowerze, itp., 艂atwo艣膰 tracenia r贸wnowagi, wyst臋powanie wsp贸艂ruch贸w.
 • Op贸藕niona mowa, zaburzona komunikacja - trudno艣ci w porozumiewaniu si臋,
 • Zaburzenia wra偶liwo艣ci czuciowo-dotykowej i centralnego przetwarzania s艂uchowego - mo偶e to by膰 nadwra偶liwo艣膰 ( unikanie) lub podwra偶liwo艣膰 ( potrzeba wzmocnionych bod藕c贸w)
 • Op贸藕niona somatognozja i/lub schemat cia艂a ( np. nieprawid艂owe nazywanie cz臋艣ci cia艂a i nieprawid艂owy rysunek postaci cz艂owieka )
 • Op贸藕niona lub zaburzona orientacja przestrzenna i w czasie oraz wynikaj膮cy z tego brak orientacji w przestrzeni i w czasie ( np.: mylenie poj臋膰: nad - pod, za - przed, do - z, mylenie okre艣le艅: dzi艣 - jutro - wczoraj, teraz - potem, co drugi.- co trzeci..itd..
 • Zaburzenia lateralizacji ( tj. brak dominacji jednej z p贸艂kul m贸zgowych, lewej lub prawej, wskutek tego zbyt d艂ugo utrzymuj膮ca si臋 obur臋czno艣膰, brak przewagi w u偶ywaniu lewych lub prawych cz臋艣ci cia艂a, brak znajomo艣ci stron " lewa - prawa".
 • Brak zaufania do siebie i trudno艣ci w nawi膮zywaniu prawid艂owych relacji z otoczeniem ( za kt贸re odpowiedzialne s膮 po cz臋艣ci zaburzenia somatognozji)
 • Trudno艣ci w uczeniu si臋 przed- i szkolnym (np. mylenie kolor贸w i kszta艂t贸w, trudno艣ci i niech臋膰 do rysowania, trudno艣ci w opanowywaniu umiej臋tno艣ci liczenia, czytania, pisania "ryzyko dysleksji".
 • Zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwo艣ci ruchowej lub emocjonalnej, trudno艣ci z koncentracj膮 uwagi, po艂膮czone cz臋sto z nisk膮 samoocen膮 dziecka ("dzieci trudne", nadaktywne, impulsywne, agresywne, lub l臋kliwe i zbyt bierne, p艂aczliwe, nadwra偶liwe, depresyjne itp.).

Organizacja terapii

 • odbywa si臋 w grupach do 5 os贸b,
 • dla dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz 5 - 10 lat ,
 • 2 razy tygodniowo przez okres 3 - 6 miesi臋cy,
 • w sali dostosowanej do 膰wicze艅 gimnastycznych,
 • prowadzona jest jednocze艣nie przez dw贸ch terapeut贸w ( logoped臋/pedagoga/psychologa i rehabilitanta ), kt贸rzy uko艅czyli kurs na terapeut臋 psychomotoryki.
 • na zalecenie lekarza, ( neurologa dzieci臋cego ale tak偶e innych specjalno艣ci, lek rehabilitacji med., psychiatry, pediatry,..) po badaniu i rozpoznaniu zaburze艅 neurorozwojowych
 • kontrola post臋p贸w dziecka odbywa si臋 po zako艅czeniu zaleconej serii zaj臋膰, przez tego samego lekarza, kt贸ry skierowa艂 dziecko na terapi臋 .

Cele terapii

Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, kt贸re odpowiadaj膮 za m贸zgowe procesy integracyjne.

"Zadaniem, jakie stoi przed terapeutami psychomotoryki, jest prowadzenie ka偶dego dziecka k u   a u t o n o m i i ; do tego, aby, mimo istniej膮cych ogranicze艅, mog艂o realizowa膰 pe艂ni臋 swojego cz艂owiecze艅stwa"

[B. Zychowicz]

"Terapia psychomotoryczna, dostosowana do wieku i dojrza艂o艣ci dziecka, odbudowuje struktur臋 funkcjonaln膮 jego o艣rodkowego uk艂adu nerwowego."

[Z. Ku艂akowska]

NIE TYLKO, GDY 艁AGODNA DYSHARMONIA ROZWOJOWA

Terapia psychomotoryczna metoda Procus i Block odpowiada zakresowi i rodzajowi potrzeb usprawniania dzieci nie tylko z minimaln膮 dysfunkcj膮 m贸zgu ( MBD), nie tylko z 艂agodn膮 dysharmoni膮 rozwoju, ale tak偶e , jak dowodzi praktyka, jest bardzo pomocna w terapii dzieci ze sprz臋偶on膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 i z 艂agodniejszymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Opr. Bo偶ena Zychowicz

Warszawa, 2015 r.

 

Tekst chroniony jest prawem autorskim, wykorzystuj膮c go nale偶y poda膰 藕r贸d艂o i autora.

(c) Logokontakt