Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Jak pomagamy

Terapia psychomotoryczna:

Służy likwidowaniu różnego rodzaju zaburzeń i patologii:

  • ruchu (np. słaba koordynacja, dyspraksja)
  • mowy (np. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji)
  • koordynacji wzrokowo - ruchowej
  • wrażliwości czuciowo-dotykowej
  • centralnego przetwarzania słuchowego
  • emocji i zachowania (np. lękliwość, nadruchliwość, nadpobudliwość)
  • pamięci
  • uwagi
  • czytania i pisania
Przed terapią:
3-4 lata przed
3-4 lata
5-6 lat przed
5-6 lat
8-9 lat przed
8-9 lat
 • odbywa się w grupach do 5 osób,
 • dla dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz 5 - 7 lat (ew. do 11 roku życia),
 • 2 razy tygodniowo przez okres 3 - 4 miesięcy,
 • w sali dostosowanej do ćwiczeń gimnastycznych,
 • prowadzona jest jednocześnie przez  dwóch terapeutów (logopedę/pedagoga i rehabilitanta),
 • na zajęcia przyjmowane są dzieci skierowane przez lekarza, po badaniu neurologicznym,
 • kontrola postępów dziecka odbywa się po zakończeniu zaleconej serii zajęć, przez tego samego lekarza, który skierował dziecko na terapię .

Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.

W rezultacie dziecko uzyskuje: 

 • zdolność do koncentracji,
 • zdolność do organizacji własnych czynności,
 • ułatwienia procesów nauki,
 • opanowanie,
 • pewność siebie,
 • poczucie własnej wartości,
 • dominację jednej ze stron ciała.

Wynikiem terapii psychomotorycznej jest osiągnięcie przez dziecko możliwości optymalnego funkcjonowania w swoim śśrodowisku, stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych.

UWAGA!

Jeśli terapia wymienionych wyżej zaburzeń jest opóźniona lub niepełna (np. dziecko poddawane jest wyłącznie terapii logopedycznej, czy  rehabilitacji ruchowej) mogą rozwijać się  wtórne trudności w zachowaniu. Mogą  pojawiać  się  negatywne  cechy charakteru,  jako  wyraz  świadomości własnych braków  i  niedostosowania  dziecka. Wpływa to na pogłębienie  trudności  szkolnych i społecznych, tworząc błędne koło  problemów.

Warto tego uniknąć!

Terapia wyżej wymienionych zaburzeń jest możliwa nawet między 7. a 11. rokiem  życia  dziecka, gdyż  jeszcze  wtedy dziecko podatne jest na  działania  terapeutyczne.

Po terapii:
3-4 lata przed
3-4 lata
5-6 lat przed
5-6 lat
8-9 lat przed
8-9 lat
(c) Logokontakt