Poradnia Logopedyczna LOGOKONTAKT

Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Dla Dzieci

O艣rodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej

Siedziba Poradnia Logopedyczna Logokontakt ul. Garncarska 10E/2
04-896 Warszawa
tel.: +48 22/ 872-44-15
mobile: +48 606 903 938

Przydatne informacje

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA WG PROCUS I BLOCK
jest zasadniczo przeznaczona dla
DZIECI Z DYSHARMONI藝 ROZWOJOW藝

CO TO JEST DYSHARMONIA ROZWOJOWA?

S膮 to zaburzenia funkcjonowania, kt贸rych pod艂o偶em jest minimalne zaburzenie czynno艣ci m贸zgu, spowodowana nieprawid艂owo艣ci膮 w dojrzewaniu m贸zgowych struktur integracyjnych (mi臋dzy innymi odpowiadaj膮cych za funkcj臋 somatognozji, mowy i zachowania) albo/i mikrouszkodzeniem m贸zgu.

"Poj臋cie minimalnego zaburzenia czynno艣ci m贸zgu (minimal brain disfunction聽 MBD) dotyczy niewielkich zaburze艅 funkcjonowania dziecka w 艣rodowisku. Ich 慕r贸d艂em s膮 prawdopodobnie dyskretne uszkodzenia strukturalne lub raczej dysfunkcje w obr臋bie o艣rodkowego uk艂adu nerwowego, cz臋sto trudne do stwierdzenia w rutynowym badaniu podmiotowym oraz w badaniach obrazowych OUN. Objawy kliniczne mog膮 by膰 okre艣lone jako 艂agodne objawy neuropsychologiczne . W r贸wnym stopniu, jak od rodzaju dysfunkcji, zale偶膮 one od wieku dziecka, to znaczy聽 od procesu dojrzewania m贸zgu. Wyra慕ne objawy pojawiaj膮 si臋 mi臋dzy drugim a si贸dmym rokiem 偶ycia.
Ten zesp贸艂 jest zaliczany do patologii funkcji integracyjnych聽 m贸zgu.

Najcz臋艣ciej dzieci聽 z minimalnym zaburzeniem czynno艣ci m贸zgu mieszcz膮 si臋 w normie intelektualnej, a mimo to funkcjonuj膮 anormalnie (...)."
Sposobem 聽zaradzenia negatywnym skutkom tych zaburze艅 w 偶yciu dziecka jest dobra diagnoza i prawid艂owa terapia w odpowiednim momencie 偶ycia dziecka.

Konsekwencj膮 braku diagnozy i odpowiedniego leczenia s膮 mi臋dzy innymi trudno艣ci wieku szkolnego. Dziecko ma trudno艣ci z przystosowaniem si臋 do 偶ycia w rodzinie, w szkole i w spo艂ecze艅stwie. Zaburzenia zachowania mog膮 prowadzi膰 z wiekiem do nerwic i zaburze艅 osobowo艣ci (...).

JAKA JEST SKALA PROBLEMU?

Problem minimalnych zaburze艅 czynno艣ci m贸zgu jest znacz膮cy z punktu widzenia spo艂ecznego. Wed艂ug Dyspraxia Foundation z 1998 r. to schorzenie definiowane jest jako uszkodzenia i niedojrza艂o艣膰 organizacji ruchu z problemami sprz臋偶onymi mowy, percepcji i my艣li . W opracowaniu tym stwierdzono, 偶e problem dotyczy ok.10% populacji i oceniono, 偶e w ka偶dej klasie jest co najmniej jedno dziecko, kt贸re wymaga pomocy.

Zob.: Zofia Ku艂akowska:
Wczesne uszkodzenie dojrzewaj膮cego m贸zgu.
Od neurofizjologii do rehabilitacji.
Wydawnictwo Folium, Lublin 2003, s.333.

DO KOGO ?

NA KONSULTACJ臉 I BADANIE W KIERUNKU DYSHARMONII ROZWOJOWEJ:

dr n.med. Maria Borkowska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
dr Bo偶ena W膮do艂owska, neurolog dzieci臋cy
dr Maria Wilczy艅ska, neurolog dzieci臋cy(J贸zef贸w)
dr Katarzyna Jackiewicz, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
dr Joanna Kryszczy艅ska, pediatra, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej (艁贸d慕)
dr Magdalena Chro艣ci艅ska-Krawczyk, neurolog dzieci臋cy (Lublin)
dr Magdalena Bartuszek, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
dr Mariola Wilczy艅ska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
(c) Logokontakt